AMDANOM NI

Technoleg Môr Uwch

GRWP TECHNOLEG FRANKSTAR Sefydlwyd PTE yn 2019 yn Singapore.Rydym yn gwmni technoleg a gweithgynhyrchu sy'n ymwneud â gwerthu offer morol a gwasanaeth technoleg.
Mae ein Cynhyrchion wedi mwynhau poblogrwydd mawr yn y farchnad fyd-eang.

 • am
 • tua1
 • tua2

Newyddion YMWELIAD CWSMER

Sylwebaeth cyfryngau

Monitro Amgylchedd Morol 360Miliwn o Gilometrau Sgwâr

Mae Ocean yn ddarn enfawr a hanfodol o bos newid hinsawdd, ac yn gronfa enfawr o wres a charbon deuocsid, sef y nwy tŷ gwydr mwyaf toreithiog.Ond mae wedi bod yn her dechnegol enfawr...

20
 • Monitro Amgylchedd Morol 360Miliwn o Gilometrau Sgwâr

  Mae Ocean yn ddarn enfawr a hanfodol o bos newid hinsawdd, ac yn gronfa enfawr o wres a charbon deuocsid, sef y nwy tŷ gwydr mwyaf toreithiog.Ond mae wedi bod yn her dechnegol enfawr i gasglu data cywir a digonol am y cefnfor i ddarparu modelau hinsawdd a thywydd....

 • Pam mae gwyddoniaeth forol yn bwysig i Singapôr?

  Fel y gwyddom i gyd, mae Singapore, fel gwlad ynys drofannol wedi'i hamgylchynu gan y cefnfor, er nad yw ei maint cenedlaethol yn fawr, mae wedi'i datblygu'n gyson.Effeithiau'r adnodd naturiol glas - Mae'r Cefnfor sy'n amgylchynu Singapôr yn anhepgor.Gadewch i ni edrych ar sut mae Singapôr yn dod ymlaen ...

 • Niwtraliaeth Hinsawdd

  Mae newid yn yr hinsawdd yn argyfwng byd-eang sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol.Mae'n fater sy'n gofyn am gydweithrediad rhyngwladol ac atebion cydgysylltiedig ar bob lefel. Mae Cytundeb Paris yn mynnu bod gwledydd yn cyrraedd uchafbwynt byd-eang o allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) cyn gynted â phosibl i gyflawni ...